Locatie

Johann Siegerstraat 16-18, Amsterdam

Omvang

6000 m²

Type

Wonen & werken

Open Studios is de plek waar creativiteit de ruimte krijgt om haar potentieel maximaal te benutten. Het uitgangspunt voor de ontwikkeling aan de Johann Siegerstraat 16-18 is het realiseren van een programma binnen de stedenbouwkundige kaders waarbij de huidige identiteit gewaarborgd blijft. Het betreft een woon-werk programma waarbij Insync verantwoordelijk is voor de exploitatie

Partners:
  • BNLA Architecten
  • Insync Real Estate
  • Prent B.V.
  • Open Studio
  • Dortland JSAMS B.V.