Communicatie is een activiteit waarbij levende wezens betekenissen uitwisselen door op elkaars signalen te reageren. Het Latijnse woord communicatie slaat terug op “iets gemeenschappelijk maken”. Steengoed meent dat alles om communicatie draait bij het tot stand komen van haar projecten, de wijze van communiceren is zeer bepalend voor het succes van onze projecten. Het event staat dan ook in het teken van de kracht van het gesproken woord en wel op een zeer ludieke manier vol communicatie, food&beverage en humor!